Opbrengst Bara Night voor Stichting Sociaal Fonds Tori Oso

Bara Babe-eigenaar Usha Marhé wilde graag de opbrengst van de Bara Night @ Tori Oso (in Paramaribo op 8 februari 2013) aan een sociaal fonds ten behoeve van hulpverlening aan financieel zwakkere ouderen schenken. Dit uit naam van haar nanie (oma van moederskant), die de inspiratie is voor het bedrijf én omdat haar nanie in januari 88 jaar is geworden. Het goede doel was gauw gevonden in Stichting Sociaal Fonds Tori Oso. Dit fonds organiseert reeds twintig jaar lang twee maal per jaar activiteiten voor senioren van allerlei culturele en religieuze achtergrond. 

De Stichting Sociaal Fonds Tori Oso is zeer blij met de donatie van de opbrengst van de Bara Night: SRD 1200,-. (ongeveer 300 euro). Hiermee kan de helft van de a.s. juli-Bigisma Dey worden gefinancierd. Op de zondag voor 1 juli wordt er een Bigisma Dey uitstapje naar ‘buiten de stad’ georganiseerd; deze activiteit kost ongeveer SRD 2500,-.

Op de zondag voor de kerstviering wordt er een Bigisma Dey diner aangeboden aan de senioren. Om ook thuis een beetje het feestgevoel te kunnen vasthouden, krijgen de ouderen bij dit kerstdiner een pakket mee om naar huis mee te nemen, bestaande uit ongeveer 20 producten. Deze activiteit kost circa SRD 5000,-.

Af en toe worden bejaardentehuizen geholpen met de bekostiging van apparaten die moeten worden vervangen, zoals wasmachines.

vlnr: Nel Bakker, Usha Marhé (Bara Babe), Oswald Braumuller

vlnr: Nel Bakker, Usha Marhé (Bara Babe), Oswald Braumuller

Het dagelijks bestuur van de ‘Stichting Sociaal Fonds Tori Oso’ bestaat uit:
– Nel Bakker, mede-oprichter, penningmeester en waarnemend voorzitter
– Oswald Braumuller, mede-oprichter en waarnemend penningmeester
– Ria Verwey, secretaris
– Mildred Meynaar, bestuurslid
– Yvonne Partowihono, bestuurslid
– Haroen Abdoelhafizkhan, bestuurslid.

vlnr: Nel Bakker, Usha Marhé (Bara Babe), Oswald Braumuller

vlnr: Nel Bakker, Usha Marhé (Bara Babe), Oswald Braumuller

vlnr: Nel Bakker, Usha Marhé (Bara Babe), Oswald Braumuller

vlnr: Nel Bakker, Usha Marhé (Bara Babe), Oswald Braumuller

De opbrengst ad SRD 1200,-. werd ten kantore van de KKF (Kamer van Koophandel en Fabrieken) in Paramaribo overhandigd aan de bestuursleden Nel Bakker en Oswald Braumuller. Zie foto’s.

Giften en donaties om het sociaal werk ten behoeve van financieel minder draagkrachtige seniore Surinamers voort te kunnen zetten zijn zeer welkom op DSB (De Surinaamsche Bank) bankrekeningnummer 47 96 16 t.n.v. ‘Stichting Sociaal Fonds Tori Oso’.